Prešov: Predseda PSK zavádza výjazdové rokovania v regiónoch

11. februára 2019 19:51
Prešov 11. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zavádza výjazdové rokovania predsedu kraja Milana Majerského v jednotlivých regiónoch. Prvé z nich sa uskutoční v stredu (13. 2.) v Starej Ľubovni. Jeho cieľom je dialóg so starostami obcí a podnikateľmi okresu o ich problémoch, potrebách a pomoci. Ako TASR informovala Daša Jeleňová z Kancelárie predsedu PSK, rokovanie sa začne o 10.00 h v kine Tatra, kde predseda PSK zhodnotí, čo všetko sa v okrese Stará Ľubovňa vlani urobilo. "Dôležitými témami budú okrem iného aj Catching-up Regions pre dobiehajúce regióny, sociálna oblasť, rozvoj cykloturizmu - predstavenie kostrovej siete cyklistických trás v PSK, a rôzne výzvy (výzva pre región), granty a operačné programy, do ktorých sa môžu zapojiť samosprávy i podnikateľský sektor," uviedla Jeleňová. Na výjazdovom rokovaní sa zúčastnia poslanci PSK za Staroľubovniansky okres, primátori, starostovia, zástupcovia verejnej správy, kľúčových spoločností a firiem, riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a všetci významní aktéri rozvoja cestovného ruchu. Na stretnutí sa zúčastní vedenie Úradu PSK vrátane vedúcich jednotlivých odborov. V programe je naplánovaná aj návšteva Ľubovnianskej nemocnice, Ľubovnianskeho múzea a Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. man lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu