OOCR Záhorie schválila rozpočet na rok 2019

11. februára 2019 18:55
Holíč 11. februára (TASR) - V priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíčskeho zámku sa konalo Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie. Informovala o tom vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky Mestského úradu (MsÚ) v Holíči Katarína Turečková. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 11 samospráv a 23 podnikateľských subjektov. Členovia OOCR Záhorie schválili zvýšenie členských príspevkov pre členov organizácie a tiež rozpočet na rok 2019 vo výške 70.485 eur, z čoho 26.984 eur tvorila dotácia z Ministerstva hospodárstva SR. "Do rozpočtu boli zahrnuté prezentácie na veľtrhoch Slovakiatour, Regiontour, ako aj veľtrh cestovného ruchu v Prahe, propagačné materiály, mapy a prezentácie na vybraných kľúčových podujatiach na Záhorí," doplnila Turečková. Valné zhromaždenie schválilo plán aktivít na rok 2019. "Najzaujímavejšie projekty sú Infocesty pre zahraničných a slovenských novinárov, tvorba a podpora produktov cestovného ruchu či účasť na veľtrhoch cestovného ruchu," doplnila pracovníčka MsÚ. Súčasťou zasadania bola aj prezentácia fotografií, ktoré vzišli zo súťaže s názvom Záhorie - rozmanitá zem. Do súťaže bolo prihlásených 70 fotografií. Víťazom súťaže sa stal Filip Jurovatý s fotografiou nazvanou Jesenné hmlisté ráno pri kríži. vm lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu