Vyjadrenie: Sólymos: Pravidlá pri posudzovaní strategických dokumentov musia ...

8. februára 2019 15:40
Vyjadrenie: Sólymos: Pravidlá pri posudzovaní strategických dokumentov musia platiť pre všetkých Bratislava 8. februára (TASR) - Švajčiarska metropola hostila v dňoch 5. - 7. februára 2019 mimoriadne stretnutie strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu (Dohovor Espoo) a Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA Protokol). Slovenskú delegáciu na podujatí viedol minister životného prostredia László Sólymos. "Slovenská republika si ctí dohody a považuje za prirodzenú možnosť iných štátov zasiahnuť do prípravy činností, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia, a ktoré môžu mať závažný vplyv na ich životné prostredie," vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos v Paláci národov v Ženeve. Mimoriadne stretnutie strán bolo potrebné zvolať, pretože na minuloročnom riadnom Stretnutí strán v Minsku sa nepodarilo uzavrieť všetky otázky týkajúce sa dodržiavania a správnej implementácie Dohovoru Espoo a naň nadväzujúceho Protokolu SEA zo strany niektorých ich členov. Spoločný postoj, ktorý bol hlasovaním dosiahnutý, je prospešný tak pre Slovenskú republiku, ako aj pre jej susedov, všetky členské štáty Dohovoru z Espoo a Protokolu SEA, ale aj ich pozorovateľov. Stretnutia sa zúčastnili vysoký predstavitelia členských štátov, odborníci v oblasti životného prostredia a aj odborníci v témach jadrových záležitostí. Niektoré z tém zasadnutia sa týkali aj postupu krajín v oblasti jadrových elektrární a tiež návrhu správneho postupu v oblasti dodržiavania Dohovoru pri predlžovaní životnosti jadrových zariadení. Na vytvorenie príručky, ktorá v tejto téme pomôže krajinám v ich ďalšom postupe bola vytvorená minulý rok ad hoc pracovná skupina. TASR informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu