TASR do každej školy

Unikátny projekt pre školyFoto: TASR / Radovan Stoklasa


Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sprístupnila všetky svoje servisy a databázy bezplatne pre všetky školy na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť generálnu licenciu všetkým školám v SR na prístup a využívanie spravodajského agentúrneho servisu vrátane archívov, fotoservisu vrátane archívov a audioservisu vrátane archívov. Tieto informácie školy môžu využiť v rámci mediálnej výchovy, občianskej východy, ale aj mimoškolskej činnosti, napríklad pri tvorbe školských časopisov.
Informácie z databáz spravodajského servisu môžu v rámci prípravy učebníc a interaktívneho vzdelávacieho obsahu bezplatne čerpať aj autori učebníc a dodávatelia interaktívneho vzdelávacieho obsahu.

TASR vytvorila pre všetky školské informácie samostatný, bezplatne dostupný internetový portál Školskýservis.sk. Servis tvoria správy z TASR, ale hlavne multimediálne informácie prispievateľov z radov žiakov, študentov, pedagógov. TASR má v súčasnosti vybudovaný široký okruh spravodajcov zo škôl, ktorí denne posielajú na web svoje novinky. TASR im vydáva redakčné novinárske preukazy Redaktor-junior a Redaktor – spolupracovník.

Web si získal široký okruh návštevníkov, ktorí denne pribúdajú. V najbližšom čase pripravuje TASR projekt skolskenoviny.sk, ktoré by mali byť šablónou pre tvorbu vlastných webov škôl s možnosťou využívania agentúrnych multimediálnych správ.

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať tak, ako to urobili stovky vašich spolužiakov, spolužiačok, kolegov, kolegýň, učiteľov, učiteliek, riaditeľov... Podeľte sa o dianie na vašej škole s verejnosťou prostredníctvom rešpektovanej novinárskej značky TASR.

Pokiaľ máte záujem prispievať na portál aj vy, vytvorte si registráciu, alebo sa prihláste e-mailom na mail skolskyservis@tasr.sk

michal.uzak@tasr.sk

Od novembra 2012 prešli všetky školské informácie na samostatný, bezplatne dostupný internetový portál Školskýservis.sk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu