Vyjadrenie: Cez úradný systém elektronického verejného obstarávania EVO je ...

12. júla 2019 14:40
Vyjadrenie: Cez úradný systém elektronického verejného obstarávania EVO je realizovaných takmer polovica zákaziek Bratislava 12. júla (TASR) - Cez neustále modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania EVO z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") je realizovaných vyše 45 percent zákaziek. V období od 18. októbra 2018 do 11. júla 2019 bolo cez EVO vyhlásených vyše 1150 (1158) zákaziek. "Rozsah používania nášho elektronického systému verejnými obstarávateľmi ma teší a dokazuje, že naša snaha o vytvorenie čo najviac užívateľsky priateľského a transparentného systému nachádza odozvu aj u verejných obstarávateľov a podnikateľov. Aj prostredníctvom systému EVO chceme podporiť širšiu hospodársku súťaž a teda zapájanie sa predovšetkým lokálnych podnikateľov do týchto súťaží." uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák. Druhým najpoužívanejším elektronickým systémom verejného obstarávania bol systém Josephine (podiel 22 %), nasledoval systém eZakazky (podiel 8,4%) a systém Eranet (podiel 8%). Päticu najpoužívanejších elektronických systémov verejného obstarávania uzatvára systém v správe Ministerstva vnútra SR - Elektronický kontraktačný systém (podiel 4,97%). Úrad doplnil od začiatku apríla svoj systém elektronického verejného obstarávania EVO aj o zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Tým podľa predsedu úradu Miroslava Hliváka zvýšil transparentnosť aj pri zadávaní týchto verejných zákaziek. Ďalej bol systém rozšírený o možnosť uskutočniť pred začatím postupu verejného obstarávania trhové konzultácie. Všetky informácie a aktuality o IS EVO ver. 18.0 nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html TASR o tom informoval Zoltán Rácz z Tlačového odboru Úradu pre verejné obstarávanie. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu