Oznámenie: Informačné dni k priamo riadeným programom Európskej únie

11. júna 2019 15:54
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spolu s informačno-poradenskými centrami (IPC) pripravil pre občanov, podnikateľov a samosprávy informačné dni, na ktorých sa dozvedia a získajú množstvo praktických rád, ako môžu získať peniaze na svoje projekty z priamo riadených programov Európskej únie. Predstavené budú programy, ako je Horizont 2020, Erasmus+, Kreatívna Európa, Nástroj na prepájanie Európy či LIFE. Informačné dni sa konajú: streda 12. júna od 08.30 - 13.00 h, IPC Trnava, Starohájska 10 štvrtok 13. júna, od 08.30 do 13.00 h, IPC Banská Bystrica, Československej armády 26 streda 19. júna od 08.30 do 13.00 h, IPC Prešov, Námestie mieru 2 štvrtok 27. júna od 08.30 do 13.00 h, IPC Žilina, Komenského 48 Všetky potrebné informácie sú aj na stránke https://euroinfo.sk/informacne-dni-moznosti-ziskania-prostriedkov-z-priamo-riadenych-programov-eu/. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a protokolu ÚPVII SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu