Varín: Žiaci ZŠ si na konferencii ŽiVEKo vyskúšali prácu skutočných vedcov

30. apríla 2019 12:36
Varín 30. apríla (TASR) - Skutočnú atmosféru vedeckej konferencie na univerzite a život vedca zažili v utorok žiaci základných škôl (ZŠ) na konferencii ŽiVEKo, ktorá sa pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnila v priestoroch Správy Národného parku (NP) Malá Fatra vo Varíne (okres Žilina). Podľa hlavného organizátora konferencie ŽiVEKo Imricha Jakaba z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre dostali žiaci jedinečnú možnosť napísať a publikovať svoj prvý vedecký článok, ktorý prezentovali na konferencii. "Na začiatku dostali výzvu, aby napísali článok, ktorý by sa týkal Zeme, ochrany životného prostredia i spoznania životného prostredia. Článok sme im zrecenzovali a publikovali. Čiže, každý žiak na konferencii má svoju publikáciu. A v rámci konferencie prezentujú svoje výsledky v rôznych sekciách," povedal Jakab. "Konferencia je originálnym spôsobom, ktorým univerzita oslavuje Deň Zeme. Zároveň poukazuje na nevyhnutnosť zapojenia žiakov ZŠ a ich učiteľov do riešenia problémov životného prostredia. Tento projekt je súčasťou popularizácie vedy, prostredníctvom ktorej sa univerzita snaží vtiahnuť žiakov do tajomstiev prírodných vied a vzbudiť v nich záujem o štúdium," vysvetlil Jakab. Pracovníčka Správy NP Malá Fatra pre environmentálnu výchovu Gabriela Kalašová podotkla, že konferencia je ďalšou formou environmentálnej výchovy. "Na Správe NP Malá Fatra funguje Škola ochrany prírody, ktorá v regióne organizuje environmentálnu výchovu pre školy. Z konferencie máme veľkú radosť, pretože ide o zaujímavý projekt, v ktorom deti môžu zužitkovať prácu na dlhodobých projektoch. A môžu ju prezentovať pred inými deťmi, zástupcami škôl a univerzity v Nitre," uviedla Kalašová. Doplnila, že environmentálnu výchovu poskytujú pre celý región. "Chodíme na prednášky, robíme besedy a ponúkame rôzne výučbové programy. Konferencia je novou vecou, ktorú sme priniesli do regiónu. Vítame aktívne, šikovné deti so záujmom o prírodu. Už druhý rok u nás funguje krúžok mladých ochrancov prírody a krajiny. To sú deti, ktoré majú intenzívnejší vzťah k prírode. Vieme im pomôcť a poradiť, akým spôsobom môžu svoje aktivity vyvíjať tak, aby boli nejakým spôsobom zužitkované," uzavrela Kalašová. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy. mj pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu