Oznámenie: Predbežný program mediálnych príležitostí: stretnutie ministrov...

15. apríla 2019 12:06
Oznámenie: Predbežný program mediálnych príležitostí: stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska, ministra SR a Francúzska Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, ako predsedajúceho Vyšehradskej skupiny sa vo štvrtok 18. apríla v Bratislave uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 s ministrom pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky. Ministri zahraničných vecí budú hovoriť o aktuálnych európskych témach najmä so zreteľom na budúcnosť Európskej únie. Prediskutujú viaceré otázky, ktoré dominujú v súčasnosti a ovplyvňujú dianie v širšej medzinárodnej politike. V nadväznosti na stretnutie vo formáte V4+Francúzsko sa uskutoční bilaterálne stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a ministra pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky Jean-Yves Le Driana. Ministri budú diskutovať o bilaterálnych slovensko-francúzskych vzťahoch, predsedníctve SR v OBSE, situácii na Ukrajine a o ďalších aktuálnych otázkach EÚ. Súčasťou podujatia bude aj tlačová konferencia a niekoľko fototermínov. Je potrebné, aby sa záujemcovia z médií akreditovali na emailovej adrese tlac@mzv.sk, a to do dnes, pondelka 15. apríla, 12.00 h. Registrácia médií sa začína 30 minút pred začiatkom podujatia na hlavnej recepcii MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. Tlačový odbor MZVaEZ SR upozorňuje, že z kapacitných dôvodov parkovanie v areáli nie je možné. Predbežný program mediálnych príležitostí: stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska. štvrtok 18. apríla, Bratislava, MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2 08.30 Registrácia akreditovaných médií hlavná recepcia MZVaEZ SR 09.10 Príchody ministrov zahraničných vecí krajín V4, privítanie ministrom M. Lajčákom - fototermín hlavná recepcia MZVaEZ SR 09.20 Plenárne rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4 - fototermín v úvode rokovania zasadacia miestnosť, 1. poschodie 10.30 Príchod ministra pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky Jean-Yves Le Driana, privítanie ministrom M. Lajčákom - fototermín hlavná recepcia MZVaEZ SR 10.35 Family foto ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska - fototermín foyer na 1. poschodí 10.40 Plenárne rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska - fototermín v úvode rokovania zasadacia miestnosť, 1. poschodie 13.40 - 14.10 Tlačová konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska Simultánne tlmočenie: SJ/AJ/FJ kongresová sála MZaVEZ SR 14.15 Bilaterálne rokovanie ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka a ministra pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky Jean-Yves Le Driana - fototermín v úvode stretnutia TASR o tom dnes informovali z tlačového odboru MZVaEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu