Oznámenie: Po Banskej Bystrici je na rade Bratislava - o informačné podujatia...

12. apríla 2019 12:19
Oznámenie: Po Banskej Bystrici je na rade Bratislava - o informačné podujatia Úradu vlády SR a ZMOSu je veľký záujem Bratislava 12. apríla (TASR) - Úspešné podujatie GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizoval Úrad vlády SR v spolupráci so ZMOSom a Centrom vedecko-technických informácií SR a ktoré sa uplynulý týždeň uskutočnilo v Banskej Bystrici, spustilo veľký záujem potenciálnych žiadateľov o informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce EÚ či Grantoch EHP a Nórska. Ďalšie podujatie tohto typu, určené pre zástupcov samosprávy, ale tiež výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, podnikateľom a pod., sa uskutoční už v pondelok, 15. apríla od 08.30 h v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave. Zaregistrovaných je viac ako 130 záujemcov a ďalší pribúdajú. Účastníkom podujatia budú zástupcami relevantných inštitúcií ponúknuté informácie o týchto programoch: Granty EHP a Nórska, INTERREG - programy nadnárodnej spolupráce: Central Europe a Dunajský nadnárodný program, INTERREG V-A SK-CZ, SK-AT, HU-SK, ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, CreativeEurope Slovakia, Európa pre občanov a INTERACTIII. V rámci programu budú odprezentované aj tri zaujímavé projekty, ktoré SR realizuje v rámci Dunajského nadnárodného programu, a síce: TRANSGREEN - o vytváraní migračných koridorov a ich plánovaní v súvislosti s výstavbou diaľnic a úsekov rýchlostných ciest, projekt DRIDANUBE, ktorý realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav a týka sa monitoringu sucha v dunajskom regióne a navrhovaní adaptačných riešení pre zníženie rizík sucha spôsobeného klimatickými zmenami. Tretím projektom je projekt eGUTS, ktorý chce využiť potenciál elektromobility v mestách dunajského regiónu - pričom v SR je pilotným mestom Senec, ktoré by sa od mája tohto roku malo stať prvým mestom v SR, ktoré bude mať vybudované stanice na nabíjanie a prenájom e-vozidiel. Ďalšie projekty ako inšpirácia pre účastníkov podujatia budú spolu s aktuálnymi výzvami predstavené v každom z prezentujúcich programov. Združenie miest a obcí Slovenska na podujatí predstaví tiež výsledky prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv. Popoludní bude priestor na individuálne otázky či diskusie záujemcov o ten ktorý predstavený program. Vstup médií na podujatie s platnou akreditáciou na Úrade vlády SR je voľný . Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227 TASR o tom dnes informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu