Oznámenie: TK verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

12. apríla 2019 10:46
Tlačová konferencia verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej po stretnutí za okrúhlym stolom k problematike ochrany detských obetí násilia v trestnom konaní, ktorý organizuje o. z. Náruč - Pomoc deťom v kríze pod záštitou verejnej ochrankyne práv sa uskutoční v utorok 16. apríla o 14.00 h v Kancelárii verejného ochrancu práv na Grösslingovej 35 v Bratislave. Pôjde o pokračovanie diskusie zameranej na vybrané témy vyplývajúce z výstupov okrúhleho stola realizovaného na jeseň minulého roka o danej problematike. O pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, o dodržiavaní ich práv v súdnych, ale aj iných konaniach budú diskutovať verejná ochrankyňa práv, zástupcovia občianskeho združenia Náruč - Pomoc deťom v kríze spolu so zástupcami ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií. Cieľom diskusie je hľadanie konkrétnych riešení vybraných problémov týkajúcich sa problematiky ochrany detí pred násilím a štandardov a pravidiel výsluchu detských obetí násilia. Na tlačovej konferencii po diskusii vystúpia verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč - Pomoc deťom v kríze a predstavia závery zo stretnutia za okrúhlym stolom. TASR o tom dnes informovala Michaela Pavelková, médiá a komunikácia Kancelárie verejného ochrancu práv. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu