Oznámenie: Ministerka Andrea Kalavská navštívi Národný ústav detských chorôb

22. marca 2019 16:23
Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská sa v pondelok 25. marca o 10.00 h v priestoroch nemocnice, Klinika detskej chirurgie, riadiaca časť, prízemie, blok E na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave zúčastní tlačovej konferencie. TK sa koná pri príležitosti dobudovania špičkového pracoviska - Neurocentra, ktoré umožní lekárom poskytovať malým pacientom komplexnú diagnostiku a chirurgickú liečbu úrazov a ochorení centrálnej a periférnej nervovej sústavy vrátane ochorení podporných štruktúr - lebky a miechy. (Predovšetkým nádorových ochorení mozgu a miechy, úrazov hlavy a chrbtice, cievnych ochorení, vrodených a zápalových ochorení mozgu a miechy.) TASR o tom dnes informovala hovorkyňa a riaditeľka komunikačného odboru MZ SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu