Vyjadrenie: MV SR: Vláda podporila obce postihnuté požiarom

20. marca 2019 18:01
Bratislava 20. marca (TASR) - Vláda SR navštívila okres Gelnica, v ktorom prednedávnom horelo v dvoch rómskych osadách - v Mníšku nad Hnilcom a v Závadke. O strechu nad hlavou tu prišlo viac ako 70 ľudí, ktorým obce poskytli dočasné ubytovanie. Obe obce zároveň požiadali o podporu na zabezpečenie náhradného ubytovania, ktorú im vláda schválila a získajú tak po 25 tisíc eur na unimobunky. Situáciu v oboch obciach od začiatku sleduje aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý sa spolupodieľal na zorganizovaní zbierky oblečenia, zabezpečil potravinovú pomoc prostredníctvom Potravinovej banky a asistoval aj pri riešení dočasného ubytovania pre ľudí poškodených požiarom. "Obe lokality som navštívil a som rád, že vláda príspevky obciam schválila. Môžu tak pre svojich občanov zabezpečiť lepšie podmienky na bývanie a pomôcť im tak znovu sa postaviť na vlastné nohy. So starostami oboch obcí sme sa zároveň dohodli aj na ďalších podporných opatreniach," hovorí splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz. Témou výjazdového rokovania vlády bol aj dlhodobý problém obce Richnava, ktorá nemá vlastnú základnú školu. Štát preto v Richnave postaví školu, ktorej bude aj zriaďovateľom. Pôjde tak o unikátnu, historicky prvú štátnu školu na Slovensku, ktorej zriaďovateľom nebude obec, ale Ministerstvo vnútra SR. K tomuto riešeniu sa pristúpilo po stretnutí so starostami dotknutých obcí a členmi vlády. "Už vlani sme riešili tento problém. Neboli sme úspešní, nakoľko sa obec odmietla spolupodieľať na riešení. S novým zastupiteľstvom sme sa vedeli dohodnúť a sme pripravení urobiť všetky potrebné kroky, aby sa tento krát proces nezasekol," uviedol splnomocnenec. Nová škola by mala byť realitou od školského roku 2019/2020. TASR informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. vik
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu