Voľby19: Na rómskom sídlisku Dúžavská cesta v R. Sobote zatiaľ nik nevolil

16. marca 2019 7:40
Rimavská Sobota 16. marca (TASR) - Bez problémov a načas sa začali voľby v druhom najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote. TASR o tom informoval predseda okrskovej volebnej komisie Juraj Suja, podľa ktorého pri otvorení miestnosti nečakal žiadny volič a nikto neprišiel ani počas prvej polhodiny. "Zatiaľ nebol nikto, čakáme prvého voliča," uviedol Suja, ktorý bol podľa vlastných slov vo volebných komisiách už počas viacerých predchádzajúcich volieb. "Príchod voličov závisí aj od počasia. Pokiaľ je pekne, niektorí sú v záhradkách a prídu neskoršie. Ťažko sa však dá povedať, či chodí viac voličov doobeda alebo poobede. Je to individuálne," dodal predseda komisie. Podľa členov okrskovej volebnej komisie, ktorí sa na voľbách na Dúžavskej ceste zúčastňujú pravidelne, býva medzi miestnymi obyvateľmi najväčší záujem o komunálne voľby. Naopak, najmenší záujem bol v posledných rokoch o referendum o rodine v roku 2015, na ktorom sa vtedy zúčastnili iba dvaja ľudia z 594 oprávnených voličov. Priemerne však podľa členov komisie býva volebná účasť na sídlisku medzi 34 až 37 percentami. Dúžavská cesta tvorí jeden volebný okrsok a na aktuálne voľby je v ňom zapísaných 635 oprávnených voličov. Volebná miestnosť je zriadená v priestoroch miestnej základnej školy. Celkovo na sídlisku žije viac ako tisíc Rómov, ktorých materinským jazykom je prevažne maďarčina. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. bra tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu