Zdravie: Alergikov trápi peľ jelše i liesky, rozbehla sa aj peľová sezóna topoľa

15. marca 2019 18:47
Banská Bystrica 15. marca (TASR) - V týchto dňoch dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska sa už naplno rozbehla aj peľová sezóna topoľa. Pre TASR to konštatovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, pod ktorý spadá koordinácia peľovej informačnej služby v SR. "Pár daždivých dní síce trochu znížilo denné koncentrácie peľu v ovzduší, ale na väčšine nášho územia dosahoval vysoké až veľmi vysoké denné hladiny. Najvyššie denné koncentrácie peľu jelše v ovzduší sú v Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave a Nitre. Peľ liesky dosiahol najvyššiu koncentráciu v Banskej Bystrici a Košiciach. Ostatné stanice udávali len stredné až nízke denné koncentrácie," zhodnotila Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie banskobystrického RÚVZ. Podľa nej v Bratislave sa už naplno rozbehla i peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, u ktorých bola zaznamenaná najvyššia denná koncentrácia 1809 peľových zŕn v kubickom metri vzduchu. Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave, Trnave a v Nitre. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval i peľ bresta a vŕby. V Bratislave a Nitre bol zachytený aj peľ jaseňa. Ako dodala Lafférsová, peľová sezóna jelše prešla svojím vrcholom a jej denné koncentrácie budú postupne klesať, rovnako ako v teplejších oblastiach Slovenska v prípade liesky. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých-tisovitých a topoľa budú však narastať, a to najmä počas slnečných či veterných dní bez zrážok. ekc pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu