Vyjadrenie: Predsedníctvo Európskeho ombudsmanského inštitútu rokovalo ...

15. marca 2019 12:53
Vyjadrenie: Predsedníctvo Európskeho ombudsmanského inštitútu rokovalo v Bratislave Bratislava 15. marca (TASR) - V Kancelárii verejného ochrancu práv zasadol Európsky ombudsmanský inštitút (European Ombudsman Institute - EOI). V Bratislave sa stretlo viac ako 20 členov inštitútu z Európy aj mimo nej. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes privítala v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv zástupcov ombudsmanských úradov a ďalších členov inštitútu (EOI) z 12 krajín - Nemecka, Rakúska, Holandska, Talianska, Maďarska, Lotyšska, Ukrajiny, Cypru, Bulharska, Srbska, Rumunska a Ruska. Ombudsmanka na úvod stretnutia predstavila fungovanie úradu na Slovensku, následne pokračovali členovia inštitútu vo svojom rokovacom programe. Na začiatku zasadnutia vystúpila Mária Patakyová a vysvetlila, aké sú jej právomoci pri porušovaní základných ľudských práv a slobôd občanov zo strany orgánov verejnej správy na Slovensku. Uviedla, že v rámci spolupráce s parlamentom prezentuje pravidelne výročné správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a následne v pléne parlamentu. Zároveň sa vyjadrila aj k účasti poslankýň a poslancov v pléne počas prezentovania správ. "O svojich zisteniach pravidelne raz ročne informujem parlament. Naposledy som výročnú správu v pléne prezentovala iba sedemnástim poslankyniam a poslancom," povedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a svoje tvrdenie doložila aj fotografiou zo svojho minuloročného prejavu v parlamentu. Okrem pravidelného predkladania výročných správ do parlamentu ombudsmanka vypracováva aj mimoriadne správy v prípade, že zistí závažné porušenie základných práv, ktoré sa týka väčšieho počtu ľudí, alebo pri zistení porušenia viacerých základných práv. Naposledy predložila parlamentu mimoriadnu správu o neprimeranej dĺžke reštitučných konaní v minulom roku. Verejná ochrankyňa práv tiež uviedla, že v rámci svojich kompetencií môže podávať aj podnety na Ústavný súd Slovenskej republiky a vyvíjať tak snahu o zmenu legislatívy, ak porušuje základné práva a slobody. "Kancelária verejného ochrancu práv podala doposiaľ spolu dvanásť podnetov na Ústavný súd. V poslednom podnete som upozornila na diskriminačné podmienky získania príspevkov na motorové vozidlo a osobnú asistenciu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Priznanie príspevku je totiž viazané na vek. Tento podnet Ústavný súd neodmietol, ale vzal ho na ďalšie konanie a bude sa ním zaoberať," uzavrela Mária Patakyová. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu