Vyjadrenie: Reakcia SŠHR na medializované informácie

14. marca 2019 12:28
Bratislava 14. marca (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len "SŠHR SR" v nadväznosti na medializované informácie týkajúce sa zákazky "Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv SR", ktoré obsahovali množstvo nepravdivých, nepresných a neúplných informácií, vydáva nasledovné vyjadrenie: Sme presvedčení, že pri vyhlasovaní súťaže a stanovení podmienok účasti sme postupovali v súlade s pravidlami verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, s osobitným dôrazom na záujem a zároveň povinnosť zabezpečiť kvalitnú, odbornú a náležitú ochranu objektov v správe SŠHR SR. Nakoľko máme za to, že závery kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") nepreukazovali reálne porušenie pravidiel verejného obstarávania, ktoré by odôvodňovalo zrušenie súťaže, SŠHR SR využila v procese kontroly súťaže všetky možnosti na vysvetlenie vrátane dostupných opravných prostriedkov. Napriek uvedenému SŠHR SR rešpektuje rozhodnutie ÚVO o odvolaní, ktorým Rada úradu potvrdila nariadenie zrušenia súťaže, a verejnú súťaž na obstaranie zákazky "Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv SR" zrušila. Zároveň v najbližších dňoch začneme s prípravou nového verejného obstarávania bezpečnostnej a technickej služby, pričom na základe uvedenej skúsenosti budeme žiadať ÚVO o metodické usmernenia a úzku spoluprácu, aby sme zabránili akýmkoľvek komplikáciám v procese verejného obstarávania a ďalšiemu odďaľovaniu uzatvorenia zmluvy na zabezpečenie ochrany objektov v našej správe. TASR informovala riaditeľka kancelárie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Natália Petríková. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. sum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu