Vyjadrenie: ÚS SR: Sudkyňa Jana Baricová sa zúčastňuje na 118. plenárnom...

14. marca 2019 15:31
Vyjadrenie: Sudkyňa Jana Baricová sa zúčastňuje na 118. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie) Bratislava 14. marca (TASR) - Sudkyňa Jana Baricová vykonávajúca úlohu predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky sa 14. - 16. marca 2019 v Benátkach zúčastňuje na 118. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie). Súčasťou programu spomínaného plenárneho zasadnutia Benátskej komisie sú okrem iného aj témy ako spolupráca s Výborom ministrov, s Parlamentným zhromaždením, ako aj doplnenie predošlých stanovísk Benátskej komisie a prijatie Výročnej správy o činnosti v roku 2018. TASR o tom informovala riaditeľka Tlačového a informačného odboru Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Martina Ferencová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. jur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu