Vyjadrenie: SPF upozorňuje na dočasný výpadok svojej internetovej stránky

13. marca 2019 19:49
Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenský pozemkový fond informuje o dočasnom výpadku svojej internetovej stránky www.pozfond.sk. Na odstránení výpadku Slovenský pozemkový fond intenzívne pracuje s dodávateľom. TASR informoval hovorca SPF Martin Kormoš. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu