Oznámenie: Odborná konferencia Agrofórum a TK

13. marca 2019 14:58
Potravinová sebestačnosť, slovenské potraviny a nájom poľnohospodárskej pôdy sú hlavné témy, ktorým sa bude venovať odborná konferencia Agrofórum vo štvrtok 14. marca od 09.00 h v hoteli Kaskady v Sliači - Sielnici. Hlavnými hosťami budú ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a minister poľnohospodárstva ČR Miroslav Toman. Panel I: Súčasný stav, podmienky a praktické skúsenosti s budovaním poľnohospodárskej vertikály na Slovensku - "Potravinová sebestačnosť na Slovensku, výroba potravín zo slovenských zdrojov, ciele a nástroje k jej dosiahnutiu." Panel II: Pôda ako hlavný nástroj v poľnohospodárstve. Skúsenosti s aplikáciou novely Zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinnej od 1. mája 2018. Následne sa o 13.15 h uskutoční tlačová konferencia. Na TK sa zúčastnia: - Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ, sekcia legislatívy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, - Juraj Kožuch, generálny riaditeľ, Pôdohospodárska platobná agentúra, - Zdeněk Jandejsek, prezident, Agrární komora ČR, - Emil Macho, predseda, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, - Martin Katriak, prezident, Zväz obchodu SR. TASR o tom dnes informoval Michal Feik, štátny radca MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu