Deti z Galanty sa rozprávali s policajtmi o kyberšikane

11. februára 2019 12:09
Galanta 11. februára (TASR) - O tom, ako predchádzať rizikovému správaniu na internete, sa dozvedeli v týchto dňoch od preventistky Dáše Kollárovej z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante žiaci dvoch miestnych základných škôl. V popredí bola v rámci besedy ochrana osobných údajov, ako aj riziko závislosti od sociálnych sietí. "Žiaci mali možnosť vidieť krátky príbeh, v ktorom zohrala hlavnú rolu kyberšikana v triede. Následne v diskusii hovorili o rôznych formách šikanovania cez elektronické médiá, ale i o tom, ako sa možno pred kyberšikanou chrániť. V rámci praktického cvičenia si preverili, či vedia správne vnímať signály, ktoré sa prejavujú u obetí kyberšikany," informovala Kollárová. Zdôraznila, že v danej situácii je dôležitý postoj každého. Podporovanie a nasledovanie konania agresora, či, naopak, len nezaujaté pozorovanie situácie, môžu viesť až k tragickým následkom. "Deti sme upozornili, že hranica medzi zábavou a ubližovaním môže byť veľmi tenká a kyberšikanovanie, jeho šírenie, schvaľovanie môže mať aj znaky trestného činu či priestupku," dodala policajná preventistka. don vs
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu