Vyjadrenie: Stanovisko A. Danka k rozhodnutiu komisie UMB

11. januára 2019 16:06
Bratislava 11. januára (TASR) - Vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby som vydal vyhlásenie vo veci rozhodnutia príslušnej komisie Univerzity Mateja Bela k mojej rigoróznej práci z roku 2000. Správu predmetnej komisie beriem v celom rozsahu na vedomie. Prehlasujem, že som jej výnimočné zriadenie napriek verejnému tlaku rešpektoval a nikdy som do jej práce nezasahoval. Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo plne v súlade s platnými predpismi. Žiaden zákon nebol porušený. V celom texte však nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali. Ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlakom politikov a médií a nevydali voči mne účelový rozsudok. TASR informoval hovorca predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) - Tomáš Kostelník. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gru
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu