Vyjadrenie: Reakcia MV SR na konštatovania v blogu Xénie Makarovej z Nadácie...

10. januára 2019 15:50
Reakcia MV SR na konštatovania v blogu Xénie Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu z 10. januára 2019 v Denníku N: "Stomiliónový tender na kamery podľa Sakovej? Staršie typy a hrozba predraženia o milióny eur" Bratislava 10. januára (TASR) - Xénia Makarova si v podkladoch nevšimla poznámku "min". Autorka v blogu okrem iného naznačuje, že tender je šitý na zastaralé produkty konkrétnej firmy a zároveň nekalé zákulisné dohody. Ak by tím odborníkov na verejné obstarávanie, s ktorými spolupracovala na blogu, čítal súťažné podklady pozorne, určite by si všimli pri parametroch poznámku "min", čiže minimálnu hodnotu parametra. Poznámka "min" znamená, že záujemca svojou ponukou musí spĺňať minimálne tento parameter, ale samozrejme môže ponúknuť ekvivalent s lepšími parametrami. "Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. V prípade, že by sa záujemca/uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke." /citácia z opisu predmetu zákazky/. Nezmyslom je aj podsúvanie informácie, že ministerstvo ide zaplatiť za kamery sto miliónov eur. Všetci úspešní uchádzači budú v rámci opätovného otvárania ponúk súťažiť medzi sebou a zákazku dostane ten, kto ponúkne najvýhodnejšiu ponuku. V žiadnom prípade to neznamená, že za štyri roky vyplatíme dodávateľom 99,5 miliónov eur, bude to záležať od rozpočtových možností rezortu. Podobne, ako sme to robili pri už ukončenej generálnej zmluve na technické zariadenia, v rámci ktorej sme s výraznými množstevnými zľavami obstarali napr. čítačky k občianskym preukazom. V súťažných podkladoch sa uvádza, že účelom zákazky "Technické zariadenia 4 - Kamerové systémy" je uzavretie rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi pre dodávky nákup kamerových systémov pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov a verejných priestorov, vrátane inštalácie a servisu pre nasledujúce obdobie 4 rokov. Konkrétne zadania sa budú vyhlasovať podľa potrieb rezortu v aktuálnom období formou nových elektronických aukcií v zmysle podmienok vyplývajúcich z rámcovej dohody." Dôvody nerozdelenia zákazky sme podrobne vysvetlili v súťažných podkladoch. Akceptujeme, že niekto, kto nepozná infraštruktúru MV SR a najmä nemá zodpovednosť za funkčné nasadenie kamerových systémov v zložitom IT prostredí MV SR, má na to iný názor. Odmietame však tvrdenia, že zvolený rámcový postup pre viaceré budúce projekty je predražený, účelový, resp. šitý na mieru dopredu vybraným dodávateľom. TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. vik
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu