Vyjadrenie: Reakcia štátneho tajomníka B. Ondruša na mediálne vyjadrenia ...

11. decembra 2018 9:35
Vyjadrenie: Reakcia štátneho tajomníka B. Ondruša na mediálne vyjadrenia poslankyne Jany Kiššovej Bratislava 11. decembra (TASR) - Musím sa dôrazne ohradiť voči tvrdeniu poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita (Sa) Jany Kiššovej, ktorá vo víkendovej diskusnej relácii televízie TA3 "V politike" tvrdila, že som na zasadaní hospodárskeho výboru NR SR vyhlásil, že očakávam príchod 100-tisíc cudzincov na slovenský trh práce. Nikdy sa nepúšťam do nepodložených špekulácii a MPSVR SR nemá žiadne údaje ani analýzy, podľa ktorých by som mohol čo i len zhruba odhadnúť nárast počtu cudzincov pracujúcich v SR. Musím pripomenúť, že vlani k nám prišlo pracovať vyše 17-tisíc cudzincov, čo bol najväčší medziročný nárast v poslednom období. Bolo by vôbec možné, aby sa povedzme za dva - tri roky tento nárast zrýchlil 7-násobne? Samozrejme, že to možné nie je. Na zasadaní spomínaného výboru som na 100-tisíc odhadol počet voľných pracovných miest. Je nerealizovateľné, aby všetky tieto miesta obsadili cudzinci. Na to nemajú kapacity ani zamestnávatelia, ani samosprávy, ani štát. Navyše, našou prioritou politiky zamestnanosti naďalej ostáva to, aby sme využili všetky nástroje a možnosti k zamestnávaniu domácich uchádzačov o zamestnanie, ktorých Úrady práce ešte stále evidujú a ktorí sú ochotní zvyšovať svoju zamestnateľnosť. Tvrdenie, ktoré mi napriek jasnej a racionálnej reakcii ministra Richtera pripísala pani poslankyňa, je jednoducho nezmysel a som sklamaný, že mi vôbec bola schopná takýto nezmysel pripísať. Chcem veriť, že ide len o nedorozumenie a nie úsilie predstaviteľky strany, ktorej predseda sa prezentuje čoraz viac šovinistickým prístupom, vytĺkať lacný, no nebezpečný, politický kapitál z vyvolávania negatívnych vášní pri problematike pracovnej mobility. Ešte raz opakujem, že vládou schválená Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR neznamená nič viac ani menej, ako zefektívnenie a spružnenie administratívnych postupov upravujúcich vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR výhradne za účelom zamestnania. Aj to iba v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti pod 5 %, na nedostatkové profesie podľa zoznamu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a u zamestnávateľa, ktorý ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov. Je to na rozdiel od krajín V4 naďalej prísne plánovaný, regulovaný, dočasný, ale najmä legálny systém príchodu kvalifikovaných zamestnancov na náš pracovný trh, ktorý už dlhšie trpí desiatkami tisíc voľných neobsadených pracovných miest v rôznych odvetviach hospodárstva a služieb. V záujme konkurencie schopnosti SR, ale aj tisícov slovenských zamestnancov, však bude aj v podmienkach SR menej byrokratický. Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gru
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu