Oznámenie: Vyhodnotenie slovensko-francúzskeho projektu o M. R. Štefánikovi

10. decembra 2018 16:11
Slávnostné vyhodnotenie bilaterálneho slovensko-francúzskeho projektu Slovensko-francúzska výzva 2018 - "I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika" sa uskutoční v utorok 11. decembra o 10.30 h v priestoroch kina Lumiére na Špitálskej 4 v Bratislave za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia francúzskej strany, a to štátna tajomníčka Ministerstva ozbrojených síl Francúzskej republiky Geneviéve Darrieussecq, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Leonzi a splnomocnenec francúzskej vlády a generálny riaditeľ Misie k storočnici I. svetovej vojny Joseph Zimet. V rámci podujatia realizovalo svoje projekty osem dvojíc škôl zo Slovenska a Francúzska. Súčasťou programu bude aj prezentácia projektov realizovaných žiakmi, odovzdanie cien trom najlepším prezentáciám, premietanie filmu na tému I. svetová vojna a následná konferencia. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a protokolu MŠVVŠ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu