Vyjadrenie: Minister J. Richter na Rade pre zamestnanosť a sociálnu politiku

6. decembra 2018 16:18
Bratislava 6. decembra (TASR) - V Bruseli sa pod taktovkou rakúskeho predsedníctva uskutočnila Rada ministrov práce a sociálnej politiky, ktorí mali pred sebou náročnú agendu. Stretnutie začali prijatím spoločnej pozície k návrhu na zriadenie Európskeho orgánu práce (ELA), čo znamená ďalší významný krok na ceste ku skorému vytvoreniu tohto orgánu. "V oblasti mobility pracovníkov a cezhraničného poskytovania služieb máme pretrvávajúce problémy a pri možnostiach, ktoré máme na národnej úrovni, pociťujeme limity. Preto verím, že ELA má potenciál byť pridanou hodnotu v tejto oblasti," uviedol v diskusii slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Zároveň kolegov informoval, že Slovenská republika sa bude uchádzať o sídlo nového orgánu práce a je pripravená sa zapojiť do transparentného výberového procesu sídla. Priamo v pléne podporila slovenskú kandidatúru česká ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová. Okrem témy Európskeho orgánu práce sa ministri opätovne zhodli na zvýšení ochrany pracovníkov proti rakovine z povolania posilnením existujúcich predpisov Únie. Dohodli sa aj na odporúčaniach pre členské štáty v oblasti modernizácie systémov sociálnej ochrany. Zaručiť by mali primeranú ochranu všetkých zamestnancov a SZČO, a to aj v rýchlo sa meniacom svete práce. Obednú diskusiu venovali ministri vysoko aktuálnej téme podpore investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom finančných prostriedkov Únie na nasledujúcich sedem rokov. Na záver zasadnutia prezentovalo priority svojho predsedníctva Rumunsko, ktoré premiérovo zasadne do predsedníckej stoličky od januára 2019. Minister Ján Richter sa okrem samotného zasadnutia zúčastnil aj viacerých bilaterálnych stretnutí s rezortnými kolegami z Belgicka, Rumunska a so štátnou tajomníčkou španielskeho ministerstva práce. V rozhovoroch rezonovala najmä téma Európskeho orgánu práce a snaha Slovenskej republiky o získanie sídla tohto orgánu. TASR o tom informovala Daniela Rodinová z tlačového a komunikačného odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu