VYJADRENIE: MK SR: Výzva na predkladanie návrhov ...

5. decembra 2018 9:23
VYJADRENIE: MK SR: Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2018 Bratislava, 5. decembra (TASR) - Ministerka kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a jeho dodatku vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len "cena"). Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách: a) cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi), b) cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca, c) cena za výnimočný prínos v oblasti hudby, d) cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry, e) cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie, f) cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí, g) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia, h) cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia. Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny. Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 15. januára 2019 Adresa na predkladanie návrhov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sekcia umenia, štátneho jazyka a kreativity Námestie SNP č. 33 813 31 Bratislava Ďalšie informácie - formulár aj štatút ceny (+ dodatok) a zoznam doterajších držiteľov ocenenia je zverejnený na: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie-29c.html TASR o tom informovalo Ministerstvo kultúry SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. zub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu