TSK podporil zážitkové vzdelávanie stredoškolákov sumou viac ako 20.000 eur

9. novembra 2018 11:28
Trenčín 9. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podporil v tomto roku tematické zážitkové vzdelávanie stredoškolákov sumou viac ako 20.000 eur. Študenti krajských stredných škôl mali možnosť načerpať nové vedomosti z oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky. Ako informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, o financie z krajskej pokladnice sa mohli stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uchádzať do polovice augusta. "V stanovenom termíne prejavilo záujem o finančný príspevok 24 stredných škôl, ktoré spolu poslali 42 žiadostí na realizáciu akcií na podporu tematického zážitkového vzdelávania. Jedna škola mohla v kalendárnom roku zrealizovať najviac dve takéto akcie. Maximálna finančná podpora na jednu akciu bola stanovená na 500 eur," priblížila Hilčíková. TSK sa podľa predsedu Jaroslava Bašku v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania snaží zvýšiť záujem žiakov stredných škôl o históriu, prírodné vedy a environmentalistiku. "Študenti krajských stredných škôl majú možnosť prostredníctvom exkurzií navštíviť významné miesta z hľadiska histórie a dejín slovenského národa, rôzne vedecko-technické parky a záhrady zamerané na prírodné vedy či združenia a centrá venujúce sa environmentálnej výchove," uviedol Baška. Približne 2300 stredoškolákov v kraji od 15. septembra do 30. novembra 2018 navštívilo, respektíve navštívi Múzeum holokaustu v Seredi, Zážitkové centrum vedy Aurélium v Bratislave, Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, Archeologické múzeum Veľkej Moravy v obci Bojná, Botanickú záhradu Univerzity Komenského v Bratislave či Výskumné a výučbové laboratórium robotiky na Technickej univerzite vo Zvolene a mnoho ďalších miest. pok tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu