Minister L. Sólymos ohlásil druhý ročník Zeleného vzdelávacieho fondu

12. októbra 2018 17:59
Trstice 12. októbra (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) sa v piatok v Trsticiach (okres Galanta) zúčastnil projektu s názvom Dajme škôlke zelenú, ktorý vznikol financovaním zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Envirorezort v pondelok (15. 10.) spustí druhé kolo podpory neziskových organizácií. V novom ročníku rezort zároveň znižuje administratívnu náročnosť pri podávaní žiadostí o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu, celková alokácia sa predpokladá vo výške takmer 200.000 eur. Spolu s Trsticami bolo v prvom ročníku podporených 25 projektov, pričom celková výška podpory predstavovala 142.000 eur. "Myšlienka Zeleného vzdelávacieho fondu je jednoduchá - prepojiť súkromný, štátny a neziskový sektor, aby sme spoločne zvýšili úroveň environmentálnej výchovy na Slovensku. Druhý ročník spúšťame od pondelka 15. októbra a predkladanie projektov bude možné až do 15. januára 2019," uviedol minister. Neformálnu envirovýchovu a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj považuje rezort za kľúčové, keďže pomáhajú budovať environmentálne povedomie a vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi človekom a životným prostredím. Ide o rozvíjanie, a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Konkrétne cieľom projektu Dajme škôlke zelenú v Trsticiach je prehĺbiť vzťah detí k prírode napríklad vybudovaním náučnej záhradky alebo pravidelnými návštevami lesa. Podporované témy, aktivity a cieľové skupiny budú v rámci tém - voda pre udržateľný rozvoj, zelené a inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo, predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšenie kvality ovzdušia, čistá mobilita, zdravé a udržateľné budovy. V rámci aktivít a cieľových skupín pôjde o výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež, výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť a výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov. Oznámenie o podpore v rámci druhého ročníka je zverejnené na webovej stránke www.zelenyvzdelavacifond.sk. mir lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu