Zdravie: Levočská nemocnica postaví nový centrálny príjem

12. októbra 2018 17:24
Levoča 12. októbra (TASR) - Levočská nemocnica postaví nový centrálny príjem. Použije na to prevažne finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. "Predpokladaná výška investície by mala presiahnuť viac ako 4,8 milióna eur. Začiatok aktivít a prebratie staveniska sa predpokladá v októbri 2018 a celá realizácia by mala trvať do roku 2020," informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Alžbeta Sivá. Ako ďalej uviedla, vybudovanie centrálneho príjmu bude pozostávať z prístavby, nadstavby, ďalších stavebných úprav a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov. Nevyhnutná bude aj úprava diagnostickej časti súčasnej budovy nemocnice. "Nový centrálny príjem by mal byť postavený ako jednopodlažná budova s plochou strechou," ozrejmila Sivá s tým, že svojím exteriérom bude zapadať do prostredia areálu nemocnice. Realizácia stavebných úprav umožní podľa riaditeľa nemocnice Jozefa Tekáča poskytovať komplexnú a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť o akútnych pacientov na jednom mieste. "Súčasťou pracoviska centrálneho príjmu v levočskej nemocnici bude aj vytvorenie priestoru pre odborné ambulancie, t.j. internú, všeobecnú chirurgickú, úrazovú chirurgickú a neurologickú, a tiež priestor pre tri expektačné lôžka," dodal. Súčasťou urgentného pracoviska centrálneho príjmu budú podľa hovorkyne jednotka úrazovej starostlivosti, 'sádrovňa' a jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti. Pri vstupe do objektu vybudujú priestor pre pacientov, priepust pre ich prepravu na urgentnú časť a recepciu. "V pláne je i obstaranie dodávky zdravotníckej techniky, hlavne diagnostickej techniky, ako CT, RTG a USG prístrojov, ale aj ostatného vybavenia, ktoré predstavuje nevyhnutnú súčasť zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov," uzavrela. mzd tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu