Vyjadrenie ÚOOÚ SR k článku a informáciám prezidenta ZPS J. Oravca

12. októbra 2018 15:04
Vyjadrenie ÚOOÚ SR k článku J. Oravec: Podnikatelia mali na aplikáciu GDPR minimum času, hrozia im pokuty Bratislava 12. októbra (TASR) - Medzi zverejnením textu nariadenia v Úradnom vestníku EU a medzi dátumom jeho reálneho uplatňovania v praxi bolo dvojročné prechodné obdobie počas ktorého sa mali a mohli všetci, ktorých sa nariadenia týka pripraviť na jeho dodržiavanie a uplatňovanie v praxi. Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), uvedomujúc si dôležitosť a novú situáciu v ktorej sa ocitli prevádzkovatelia, sa snažil vychádzať im v ústrety, a tým ktorí prejavili záujem o osobné stretnutie, alebo zaslali na úrad dopyt týkajúci sa aplikácie nariadenia úrad odpovedal. Platí samozrejme, že úrad vo svojich vyjadreniach nemohol byť "únijnejší" ako Únia, alebo Pracovná skupina 29, teda v niektorých prípadoch aj úrad musel čakať na vyjadrenia a reakcie od kompetentných orgánov a až následne vedel zareagovať na niektoré otázky. Pokiaľ ide o kontrolu dodržiavania ochrany osobných údajov a vyhlásenie, ktoré v tomto smere vydal český dozorný orgán a neochotu, aby sa obdobne vyjadril aj úrad je potrebné uviesť, že absencia takéhoto deklaratórneho vyhlásenia navonok neznamená automaticky to, že úrad bude chodiť na kontroly, bude posudzovať viac ako prísne, možno až neprimerane každé pochybenie, ktoré objaví a bude dávať pokuty bez ohľadu na legislatívu, podľa ktorej je povinný postupovať. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že úrad nemá plán kontrol vypracovaný pre obdobie od 25.5.2018 do 31.12.2018 a to aj z dôvodu, že počas tohto obdobia vykonáva prednostne a vo väčšine prípadov iba kontroly, vyplývajúce z konaní o ochrane osobných údajov, kedy je podozrenie z porušenia ochrany osobných údajov. Úrad aj s ohľadom na novú legislatívu nepristupuje k tomu, že kontroluje prevádzkovateľov z určitého sektoru tak, ako tomu bolo vo zvyku v minulých rokoch, kedy zverejnil plán kontrol, podľa ktorého bolo možné, aby si prevádzkovatelia z daného sektora na základe tejto informácie vedeli doupraviť a doladiť procesy týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov. Pokiaľ ide o možnosť likvidačných pokút, ktorými sa podnikatelia a prevádzkovatelia veľmi radi oháňajú, je potrebné povedať, že úrad toho času nevydal ani jedno meritórne rozhodnutie, ktorým by udelil pokutu z porušenia už novej legislatívy, teda nariadenia alebo zákona. Vo veľkej miere sa dokončujú konania podľa predchádzajúceho zákona č. 122/2013 Z. z. a nové konania podľa novej legislatívy ešte nie sú ukončené. Takto jednostranne zamerané útočenie na úrad považujeme za nespravodlivé až agresívne, nakoľko nie je založené na žiadnych relevantných faktoch a číslach a vychádza z nálad a ničím nepodložených faktov niekoľkých jednotlivcov. Veríme, že naša reakcia a vyjadrenie padne na úrodnú pôdu a miesto nepodloženého komentovania činnosti úradu sa prevádzkovatelia sústredia na zosúlaďovanie sa s nariadením, kedy, ak to bude potrebné, sa môžu obrátiť s otázkami na úrad. TASR informovala Lucia Bezáková z Odboru právnych služieb ÚOOÚ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu