Oznámenie: Program ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa

11. októbra 2018 13:41
Program podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lázslóa Sólymosa: 14.30 Prezentácia projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu Trstice, Materská škola, Školská 647 16.00 Slávnostné odovzdávanie obecného úradu Tomášikovo, Obecný úrad, Hlavná č. 319 TASR o tom dnes informoval z odboru komunikácie MŽP SR Slavomír Held. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu