Vyjadrenie: A. Danko: Na Slovensku musí existovať nulová tolerancia voči...

10. októbra 2018 14:46
Vyjadrenie: A. Danko: Na Slovensku musí existovať nulová tolerancia voči činom antisemitizmu alebo popieraniu holokaustu Ústavnoprávny výbor NR SR dnes rokoval o prijatí Návrhu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka na prijatie uznesenia NR SR k pracovnej definícii antisemitizmu. Predseda parlamentu Andrej Danko pred poslancami opätovne zopakoval dôvody, prečo dané uznesenie predkladá. "Nesmieme ignorovať realitu, antisemitizmus sa šíri po celej Európe a vo svete. Tento trend je neakceptovateľný. Je to výzva, ktorá apeluje na všetkých politických i spoločenských lídrov. Slovensko je odhodlané bojovať proti antisemitizmu vo všetkých jeho formách." Slovenská republika podporuje zachovanie a kultivovanie kolektívnej pamäti vo vzťahu k obetiam holokaustu a pripomínanie tejto tragickej kapitoly v dejinách ľudstva, aj preto predseda parlamentu Andrej Danko inicioval rôzne diskusie k téme, výsledkom ktorých je návrh uznesenia. "Aj keď výsledky ostatných parlamentných volieb na Slovensku v marci 2016 priviedli do parlamentu extrémnu pravicu, nemá antisemitizmus a xenofóbia svoje miesto v slovenskej spoločnosti. Pre Slovensko, tak ako aj pre ďalšie európske krajiny, je však vstup extrémistov do zákonodarného zboru výstrahou a varovaním. Práve v spolupráci parlamentov, kultúrnych, akademických a vedeckých inštitúcií vidíme priestor, ktorý napomôže boju proti xenofóbii a antisemitizmu," dodal predseda NR SR Andrej Danko, ktorý zároveň dodal, že sa bude zasadzovať aj za novelizáciu rokovacieho poriadku NR SR. Jej cieľom bude zúženie výrokovej imunity poslancov NR SR o prejavy, ktoré stavajú na extrémizme a antisemitizme. "Do ďalšej budúcnosti je dôležité, aby aj pracovná diskusia na pôde najvyššieho zákonodarného zboru prebiehala spôsobom, ktorý nebude podnecovať nenávisť, ostrakizovať určité skupiny spoločnosti a zneužívať ťažké kapitoly z histórie ľudstva," ukončil svoje vystúpenie predseda parlamentu Andrej Danko. TASR informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu