Oznámenie: TK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10. októbra 2018 13:35
Súčasná podoba pozemkových vzťahov na Slovensku je mimoriadne komplikovaná. Prevláda rozdrobenosť a hlavne nejasnosť vlastníckych a užívateľských vzťahov. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a komora pozemkových úprav SR organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu "Slovensko - krajina neznámych vlastníkov". Cieľom je poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu a benefitov, reálnej využiteľnosti spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie. Pri príležitosti konferencie sa uskutoční vo štvrtok 11. októbra o 12.30 h v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Študentskom domove A. Bernoláka na Triede A. Hlinku 38 v Nitre tlačová konferencia podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej a ďalších hostí, ktorej hlavnou témou bude predstavenie riešení pozemkovej držby a pozemkových úprav. Téma: Slovensko - krajina neznámych vlastníkov TASR o tom dnes informoval štátny radca MPRV SR Michal Feik. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu