Vyjadrenie: A. Danko: Účasť na euroázijskom samite môže slovenským ...

9. októbra 2018 15:01
Vyjadrenie: A. Danko: Účasť na euroázijskom samite môže slovenským podnikateľom otvoriť dvere na východ od nás Bratislava 9. októbra (TASR) - V poradí už tretí euroázijský samit, ktorý sa konal v tureckej Antalyi potvrdil to, čo mnohí politickí lídri opakujú stále. Iba otvorený dialóg a rokovania môžu pomôcť vo vzájomnom rešpektovaní sa, či už na ceste medzinárodného obchodu, dodržiavaní ľudských práv, ale aj v riešení závažných politických situácií. Politickí lídri 39 euroázijských krajín rokovali počas dvoch dní o ekonomickej spolupráci, životnom prostredí, trvalo udržateľnom rozvoji v Eurázii a o iných spoločných témach. Pôvodne sa samit mal konať na Slovensku, avšak kvôli sankciám voči Rusku, samit dostal na území Európskej únie stopku. Účasťou na tomto samite, chce predseda NR SR Andrej Danko výrazne zlepšiť postavenie slovenských podnikateľov na svetovom trhu a otvoriť im dvere aj na východ od nás, kde je obrovský obchodný potenciál. "Len dialóg svetových lídrov vie zachovať krehkú rovnováhu mieru. Nesmieme to podceniť na žiadnej úrovni a musíme podporovať nadviazanie korektných vzťahov. Aj preto je toto podujatie výnimočnou príležitosťou diskutovať o zásadných otázkach rozvoja spolupráce medzi Európou a Áziou, ktoré sa svojim významom dotýkajú celého medzinárodného spoločenstva," povedal vo svojom vystúpení predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Ten zároveň hovoril aj o nových obchodných možnostiach, ktoré sa nám otvárajú. "Sme svedkami dynamicky sa vyvíjajúceho globálneho prostredia, ktoré charakterizuje bezprecedentný rozmach medzinárodného obchodu. Okrem pozitívnych štatistík ho však vo veľkej miere sprevádza premenlivosť vo vzťahoch medzi svetovými mocnosťami a viaceré naliehavé bezpečnostné, sociálne i environmentálne výzvy s ktorými sa musíme vyrovnať," dodal a zároveň pripomenul, že práve tak malé štáty, medzi ktoré patrí aj Slovensko, si musia uvedomiť, akú vysokú hodnotu má spojenectvo a partnerská spolupráca, ktoré musíme rovnomerne rozvíjať na všetky svetové strany. "Dnes, možno viac ako včera, je dôležité ukázať, že sme schopní spolu sedieť za jedným stolom a viesť konštruktívny a vecný dialóg. Dialóg nie je o víťazoch, ani o porazených. Dialóg je o schopnosti formulovať svoje stanoviská, ale tiež a predovšetkým vedieť sa navzájom počúvať." Euroázijský samit vytvára výnimočnú príležitosť diskutovať o zásadných otázkach rozvoja spolupráce medzi Európou a Áziou, ktoré sa svojim významom dotýkajú celého medzinárodného spoločenstva. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko verí, že čoskoro sa podarí toto významné podujatie usporiadať aj u nás. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gru
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu