Trnava: Trnavská univerzita participuje na projekte CONFIDE

24. septembra 2018 14:38
Trnava 24. septembra (TASR) - Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZaSP TU) sa začalo v pondelok dvojdňové výročné stretnutie v rámci projektu CONFIDE, ktorý je zameraný na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Tunise. Jeho cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja vo výskume, podpore a politike verejného zdravia na báze vedeckých dôkazov. Realizuje ho konzorcium univerzít z Dánska, Rumunska, Tunisu a TU a financovaný je Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus +. Do Trnavy prišli zástupcovia partnerských univerzít na zhodnotenie doterajšej činnosti. Jedným z manažérov projektu je Martin Rusnák z katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU. Uviedol, že projekt sa týka prevencie ochorení a využitia vedeckých dôkazov. "Je to téma, na ktorej náš tím, ale aj kolegovia z Rumunska a Dánska dlhodobo vedecky a odborne pôsobia. Naše pracovisko v Trnave zároveň rozvíja tému globálneho zdravia a humanitárnej pomoci, niekoľko rokov pôsobíme v chudobných krajinách Afriky a máme skúsenosti z Kene i Južného Sudánu. Kombináciou týchto faktorov sme prirodzene reagovali na ponuku z partnerskej univerzity v Rumunsku na účasť na projekte," uviedol. Dodal, že Tunis je chudobná krajina, no vysoké školstvo i medicína sú rozvinuté. "Ľudia, ktorých som v Tunise stretol, sú primerane dobre vzdelaní. Z rozhovorov som pochopil, že chýba prístup k technológiám," konštatoval Rusnák. don vs
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu