Samosprávy plánujú "inventúru", chcú byť po 28 rokoch modernejšie, efektívnejšie

18. septembra 2018 20:11
Sielnica 18. septembra (TASR) - Národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sleduje modernizáciu miestnej územnej samosprávy na celom území Slovenska s presahmi do krajín V4, bude trvať tri roky, je jedinečný a jeho výsledkom má byť moderná fungujúca samospráva porovnateľná s európskymi. Konštatoval to v utorok počas dvojdňovej medzinárodnej konferencie Municipálna V4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu predseda ZMOS Michal Sýkora. Cieľom podujatia je predstavenie postojov k vybraným témam, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú činnosť miestnej územnej samosprávy a ich vnímanie z pohľadu Slovenska s prihliadnutím na kontext V4. Model slovenských samospráv, ktorý funguje od roku 1990, je síce funkčný, ale podľa ZMOS to neznamená, že nemôže byť ešte lepší. Chystá sa na audit kompetencií, veľkú inventúru kľúčových originálnych a prenesených kompetencií. Združenie chce najmä malé samosprávy, ktoré často nemajú financie ani na vykrytie originálnych kompetencií, motivovať k medziobecnej spolupráci. Majú málo obyvateľov, a tým nižšie príjmy z podielových daní. Podľa ZMOS, čím viac ich bude spolupracovať, tým viac môžu zabezpečiť efektivitu poskytovaných služieb. V súčasnosti otvárajú tému "nového komunálneho manažmentu". V prvý deň konferencie medzi primátorov a starostov prišla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Podľa nej na Slovensku existuje okolo 2900 obcí a miest, drvivá väčšina z nich sú obce, ktoré majú menej ako 3000 obyvateľov a nemajú dostatočné finančné prostriedky, aby dokázali aspoň štandardne zabezpečiť svoj základný chod a funkcie. "Vidíme, že keď sa menšie obce spoja do väčších celkov, ale len, čo sa týka vykonávania administratívnych činností, môže prísť k značnému ušetreniu finančných prostriedkov," konštatovala v utorok Saková. Kvituje projekt ZMOS, ktorý má priniesť odpoveď našich miest a obcí na približne 21 okruhov, z ktorých sa následne môžu inšpirovať dobrými skúsenosťami ostatných samospráv i zo zahraničných regiónov. "Šesť obcí má káblovú televíziu, ktorá nefunguje, ale sú malé na to, aby to riešil podnikateľský sektor, privátna sféra. Jedna obec zriadila sociálny podnik, ktorá to vyriešila i pre ostatné. Alebo malé obce zriaďujú základné školy len s nižším stupňom vzdelávania, vyšší stupeň udržiavajú tie väčšie. Nechcú však diskriminovať svojich občanov a rušiť malotriedky. Objavila sa však myšlienka, aby sa zakúpil školský autobus, ktorý budú malé obce využívať, spolufinancovať a zvážať deti namiesto financovania svojich malotriedok, čím ušetria. Takisto pokiaľ ide o zimnú údržbu v malých obciach, pre ktoré je technika investične náročná. Budú na ňu prispievať jednej a využijú ju viaceré," priblížila Saková možnosti i skúsenosti malých samospráv. Projekt ZMOS oceňuje. UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam. ekc lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu