Oznámenie: Program podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu R. Rašiho

14. septembra 2018 15:34
Pracovný program vicepremiéra Richarda Rašiho od pondelka 17. septembra do stredy 19. septembra v Košiciach, vo Svidníku a na Sliači pondelok 17. septembra 11.00 Spoločné zasadnutie vlád Slovenskej a Českej republiky Podpredseda vlády SR Richard Raši a ministerka pre miestny rozvoj ČR Klára Dostálová podpíšu memorandum o spolupráci. - fototermín pred skončením rokovania, počas podpisu memoranda Košice, Historická radnica 16.00 Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty ÚPJŠ - slávnostné prestrihnutie pásky - vicepremiér vystúpi s príhovorom 16.45 Brífing Košice, budova Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty ÚPJŠ, Moyzesova 11 utorok 18. septembra 08.30 Návšteva firmy Komas Giraltovce, Dukelská 41 (účasť médií vítaná) 10.00 Rokovanie vlády SR Svidník, okresný úrad Svidník, Ulica Sov. Hrdinov 102 16.00 Návšteva zariadenia sociálnych služieb Atrium Svidník n.o. Svidník, Duklianska 25 (účasť médií vítaná) streda 19. septembra 09.00 Konferencia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) - Smart Cities Vicepremiér R. Raši otvorí druhý deň konferencie a vystúpi so zásadným príhovorom, ako ÚPVII môže byť nápomocný mestám a obciam pri získavaní podpory zo štrukturálnych fondov na inovatívne riešenia. Po skončení príhovoru bude priestor na individuálne otázky médií. Sliač - Sielnica, Hotel and Spa Resort Kaskady TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a protokolu ÚPVII. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu