Oznámenie: Program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera

14. septembra 2018 15:08
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v pondelok 17. septembra o 16.00 h otvorí regionálne poradenské centrum sociálnej ekonomiky na 3. poschodí v budove VSE na Levočskej 3 v Prešove (parkovanie zabezpečené). Pozvanie na túto udalosť prijali starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký (ako prvému na Slovensku mu bude priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch) a starosta obce Raslavice Marek Rakoš (žiadateľ o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku). Po otvorení sa uskutoční krátky brífing a prehliadka priestorov. Informácia: Regionálne centrá sociálnej ekonomiky nadväzujú na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2018. V krajských mestách budú poskytovať záujemcom informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zamestnanci centier budú pre subjekty sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo (v oblasti účtovníctva, daňových a odvodových povinností) a tiež pomoc pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sme pripravili s cieľom vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a regulácii, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia a vytvoriť systém podpory pre sociálne podniky. Už predtým v legislatíve mali zakotvenú aj podporu sociálneho podnikania, avšak veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej ekonomiky bola nekompletná a roztrieštená legislatíva. To spôsobovalo, že v našej spoločnosti nie je dostatočne docenená a zvýraznená. Sociálna ekonomika uprednostňuje dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu (ako napríklad pomoc nezamestnaným ľuďom) pred dosahovaním zisku. Prostredníctvom sociálnych podnikov vytvoríme okrem iného aj tzv. medzitrh práce, to znamená, že zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. To už bude pre nich jednoduchšie, keďže budú mať pracovné skúsenosti. V evidencii úradov práce máme stále viac ako 72-tisíc dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch. TASR o tom dnes informovala Veronika Husárová z tlačového a komunikačného odboru MPSVR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu