Vyjadrenie: Kurilla: Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku je nevyhnutný

13. septembra 2018 13:51
Bratislava 13. septembra (TASR) - Aké prínosy a náklady so sebou prinesie znižovanie emisií skleníkových plynov? Aj na túto a ďalšie otázky dnes hľadali odpovede účastníci diskusného fóra týždenníka Trend, Ministerstva životného prostredia SR a Svetovej banky pod názvom "Príležitosti nízkouhlíkovej ekonomiky pre Slovensko", ktorá sa konala v Bratislave. Rezort životného prostredia na nej zastupovali štátny tajomník Norbert Kurilla a riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Martin Haluš. Štátny tajomník Norbert Kurilla na podujatí, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti predstavenia výsledkov spoločnej štúdie Ministerstva životného prostredia SR a Svetovej banky "Prechod Slovenska na nízkouhlikové hospodárstvo do 2030 s výhľadom do roku 2050" účastníkom pripomenul dôležitosť plnenia záverov Parížskej dohody a klimatických záväzkov EÚ. "Zmena klímy patrí dnes k najväčším globálnym výzvam s výraznými environmentálnym implikáciami. Jej vplyv má zároveň sociálne, bezpečnostné, zdravotné a ekonomické dopady. Ničivé vplyvy pociťujeme už dnes a ich intenzita bude narastať," povedal Kurilla. Ďalej pripomenul, že pri dekarbonizácii ekonomiky je potrebné investovať do nízkouhlíkových riešení, ktoré majú silný inovačný potenciál a zvyšujú konkurencieschopnosť vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, lokálnej produkcie a spotreby potravín, rozvojom verejnej dopravy, nízkoemisnej osobnej dopravy či ochrany lesných ekosystémov. "Nečinnosť a odkladanie opatrení spôsobia oveľa vyššie náklady na nápravu v budúcnosti", poznamenal Kurilla. Súčasťou nevyhnutného prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku je podľa neho aj pomoc priemyslu zvládať tento prechod, pretože cieľom je prostredníctvom inovácií a modernizácie zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť a ďalší rozvoj. Kurilla zároveň dodal, že oblasťou, ktorá mimoriadne zasahuje do sféry zmeny klímy, je ťažba a spaľovanie fosílnych palív. "Svetová ekonomika bola niekde viac a niekde menej ešte donedávna postavená primárne na spaľovaní fosílnych palív a teraz sa situácia výrazne mení v prospech nízkouhlíkových alternatív," dodal štátny tajomník rezortu životného prostredia. Dnes sme už podľa neho našťastie ďalej a existujú nákladovo-efektívne alternatívy šetrnejšie k životnému prostrediu a úlohou envirorezortu je vytvoriť motivačné podmienky na dekarbonizáciu Slovenska. Diskusné fórum Príležitosti nízkouhlíkovej ekonomiky pre Slovensko, ktoré sa uskutočnilo už v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave organizoval týždenník Trend v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Svetovou bankou. Témami, ktorými sa diskutujúci zaoberali a na ktoré hľadali odpovede, sú prínosy a náklady pri znižovaní emisií skleníkových plynov. TASR informoval Odbor komunikácie ministerstva životného prostredia. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu