Vyjadrenie: ÚVO školí k rozšírenému EVO

13. septembra 2018 12:06
Bratislava 13. septembra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začína predstavovať verejným obstarávateľom/obstarávateľom modernizovaný systém EVO (elektronického verejného obstarávania). Úrad prvý krát prezentoval systém v Centre účelových zariadení, Stredisko inštitút pre verejnú správu v Bratislave. Pozvaným hosťom zástupcovia úradu prezentovali moderný a rozšírený systém EVO, ktorý zainteresované subjekty môžu používať najneskôr od 18. 10. 2018, kedy zákon (č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) zavedie plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania. Účastníci sa zoznámili so zmenami a novinkami, ktoré modernizácia prináša. "Plná elektronizácia výrazne zrýchli procesy verejného obstarávania, minimalizuje vznik chýb a celý proces stransparentní. Významnou výhodou je, že doterajšie informačné systémy Úradu pre verejné obstarávanie - modernizovaný systém integruje a užívatelia v ňom budú môcť pracovať pod jedným kontom, bez zbytočného preklikávania," vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák. "Nové modernizované EVO poskytuje užívateľom príjemné prostredie a vysoký komfort. Jeho výhodou oproti iným systémom je najmä prepojenie s vestníkom, prepojenie s profilom verejného obstarávateľa a prepojenie s elektronickým formulárom jednotného európskeho dokumentu," uviedol Ing. Milan Gajdoš obstarávateľ mesta Prešov. "Na prezentácii som sa zúčastnil za stranu uchádzača a z môjho pohľadu bude pri plnej elektronizácii dôležité, aby sa pri tvorbe elektronických zákaziek správne nastavili podklady a garantovala sa ich platnosť v elektronickej podobe. Aby bola skutočne zabezpečená elektronická komunikácia medzi zadávateľom a uchádzačom bez toho, aby nedochádzalo k dodatočnému vyžadovaniu notársky overených listinných dokumentov, pretože to znamená stratu času a dodatočné náklady. Preto si počkáme na reálnu prax a podľa toho nastavíme aj naše procesy, aby sa veci skutočne zjednodušili, čo v konečnom dôsledku znamená úsporu nákladov," vysvetlil Ing. Roman Hulák člen občianskeho združenia Klub 500. Okrem technických riešení prináša modernizácia i nový pro-užívateľský dizajn systému EVO, ktorý užívateľom výrazne uľahčí prácu a vďaka integrácii najmodernejších trendov do dizajnu, výrazne pomôže sprehľadniť prácu v systéme. Účastníci verejného obstarávania tak budú môcť celý proces od vyhlásenia až po oznámenie víťaza - po celý čas sledovať. "Nové EVO je bezplatné, preto je vhodné pre široký okruh verejných obstarávateľov, čím prispieva k zvýšeniu transparentnosti a urýchľuje celý proces verejného obstarávania. A podľa môjho názoru to v konečnom dôsledku to môže byť aj jeden z pozitívnych prvkov budúcnosti na profesionalizáciu verejného obstarávania, ktorú úrad plánuje v budúcnosti zaviesť," povedal Ing. Milan Gajdoš obstarávateľ mesta Prešov. O dátumoch ďalších prezentácií budeme informovať na webovom sídle úradu. Úrad zároveň upozorňuje, že všetky zainteresované subjekty sa musia pripraviť na obdobie nasadzovania rozšíreného a modernizovaného systému EVO. To sa uskutoční od 13.10.2018 do 19.10.2018 a v tomto období môže dochádzať k nedostupnosti jednotlivých informačných systémov úradu. O nedostupnosti systémov a ďalších podrobnostiach budeme priebežne informovať na webovom sídle úradu. Zároveň sa v súčasnej verzii systému EVO po 18. 10. 2018 už nebudú dať vytvárať nové zákazky, tie sa budú dať vytvárať už len v modernizovanej a rozšírenej verzii EVO. Úrad o všetkom bude podrobne informovať na stránke i na linku: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html TASR informoval Radoslav Kozák z tlačového odboru Úradu pre verejné obstarávanie. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu