Oznámenie: Oceňovanie príslušníkov Policajného zboru

12. septembra 2018 14:27
Oceňovanie príslušníkov Policajného zboru sa uskutoční vo štvrtok 13. septembra o 17.00 h v hoteli Holiday Inn na Hornopotočnej ulici v Trnave za účasti ministerky Denisy Sakovej. V prípade záujmu o toto podujatie je potrebné informovať tlačový odbor MV SR do štvrtka 13. septembra do 10.00 h na tlacove@minv.sk. Kontakt: Petar Lazarov, 0908 776 668 TASR o tom dnes informovali z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu