Vyjadrenie: MŠVVaŠ: Reakcia na výzvu na odstúpenie ministerky školstva...

11. septembra 2018 14:54
Vyjadrenie: MŠVVaŠ: Reakcia na výzvu na odstúpenie ministerky školstva Martiny Lubyovej Bratislava 11. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva je rovnako ako vedci znepokojené stavom, do ktorého sa dostala Slovenská akadémia vied. Rovnako súhlasíme, že tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede. Iniciátorom tohto stavu je ale SAV, ktorá nezvládla proces transformácie a tak takmer 3 500 zamestnancov už tretí mesiac udržuje v neistote. Ako sme uviedli, v upozornení Generálnej prokuratúry SR, ktoré bolo doručené 7. septembra 2018, sa konštatuje, že: "Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa." (t.j. SAV). Jednoznačne to potvrdzuje pozíciu rezortu školstva, že nemohlo konať inak. Ministerstvo školstva je viazané zákonom. Tvrdenia, že ministerka nereprezentuje záujmy slovenskej vedy sú snahou o politizáciu situácie. Za rok pôsobenia vo funkcii ministerky školstva sa Martine Lubyovej podarilo v oblasti vedy nasledovné: - Výrazne skvalitnila prístup k hodnoteniu vedy a výskumu zavedením analýz a ukazovateľov v oblasti hodnotenia kvality výskumu a vývoja (Nový koncept Správy o stave výskumu), - zahrnula oblasť vedy a výskumu do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, čím výrazne prispela k skvalitneniu vysokoškolského vzdelávania a prepojenia s vedou, - výrazne podporuje mladých talentovaných vedcov/žiakov a študentov na medzinárodných podujatiach, - vytvorila excelentné prostredie pre rozvoj kvantových technológií a ich prepojenia a sieťovania s významnými centrami výskumu s koncepciou rozvoja na obdobie 2018-2023, - prispela k ďalšiemu rozvoju slovenskej výskumno-vývojovej infraštruktúry do medzinárodných výskumných infraštruktúr a centier v nadväznosti na európske priority a ESFRI ROADMAP (takto vznikli nové členské účasti napr. ESS), - na základe rozhodnutia ministerky sa uvoľnilo nad rámec rozpočtu SAV cca 500 000 eur na účasť v medzinárodných konzorciách a centrách (Európska sociálna rada, vznik Národnej platformy pre kvantové technológie, ktorú vedie p. Bužek, ...), - zaviedla povinnosť partnerstva výskumných inštitúcií pri žiadostiach o Európske štrukturálne fondy, čím dostali vedci možnosť podieľať sa na výzvach v celkovej hodnote 1,3 miliardy eur (výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR cca 350 mil. eur, výzvy Ministerstva hospodárstva SR cca 950 mil. eur, - pracuje na vyhlásení stimulov pre vedu v hodnote 28,5 mil. eur, ktoré už niekoľko rokov neboli na Slovensku vyhlásené, - zabezpečila finančné prostriedky na výzvy APVV vo výške 33 miliónov eur, ktoré boli historicky po prvýkrát kryté v štátnom rozpočte, nová výzva APVV bude vyhlásená vo štvrtok 13. 9. 2018, - podarilo sa jej, aby sa aj vedeckí pracovníci preradili do vyšších platových tabuliek a mohli byť zahrnutí do zvyšovania miezd k 1. 1. 2019 o 10 % a 1. 1. 2020 o ďalších 10 %. Ministerku školstva veľmi mrzí, že práve osobnosti vedy, akými sú p. Venhart a Bužek, ktorí s ňou spolupracovali a ministerstvo ich všemožne podporuje, sú tí, ktorí bez predošlého kontaktu a informácií okamžite vyzývajú k odstúpeniu. Po rozhovore s pánom Bužekom sám profesor uznal, že vo chvíli vyjadrenia nevedel o rozhodnutí Generálnej prokuratúry SR, ktoré konštatovalo nedodržanie zákonom stanovených termínov zo strany SAV. TASR informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu