Komárno: Mestské vodárne po prudkých dažďoch čistia stovky kanalizačných vpustov

14. augusta 2018 13:29
Komárno 14. augusta (TASR) - Viac ako 2500 dažďových vpustov do kanalizácie čistí v týchto dňoch mestská spoločnosť KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna. Chcú takto predísť vylievaniu vody na ulicu, ku ktorému občas dochádza po prudkých dažďoch. Obyvatelia mesta môžu písomne i telefonicky informovať spoločnosť o tom, v ktorých lokalitách sú vpuste znečistené naplaveným lístím či konármi. "V predošlých rokoch bolo toto čistenie zanedbávané, takže údržba teraz trvá dlhšie. Najväčším problémom sú tie časti, ktoré nepatria pod správu mesta a o ich údržbu sa nestará naša spoločnosť. Práve tieto sú príčinou najväčších problémov," informoval generálny riaditeľ vodární Patrik Ruman. Problematické sú podľa jeho slov najmä ulice Rákocziho, Mederčská, Bratislavská cesta a ďalšie lokality. "Sú v správe štátnych organizácií, prípadne v súkromných rukách a preto by ich čistenie mali zabezpečovať vlastníci. Mesto už vo viacerých prípadoch vyzývalo majiteľov nehnuteľností k náprave a prebieha aj sústavné rokovanie so správcom ciest," pripomenul Ruman. Problém pri odtoku vody z ulíc robia podľa jeho slov hlavne listy, konáre stromov a tráva, ktoré dažďové vpusty zanášajú a znižujú ich odtokovú schopnosť. "Preto vyzývame obyvateľov, aby si všímali, čo sa dostáva do odtoku kanalizácie. Očakávame oznámenia o upchatých vpustoch, aby sme ich vedeli vyčistiť a zabránili vzniku škôd pri intenzívnych zrážkach," dodal Ruman. van mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu