Stanovisko: Ministerstva školstva k TK SAV

10. augusta 2018 12:56
Bratislava 10. augusta (TASR) - Rezort školstva trvá na svojom vyhlásení, že akadémia nepredložila dokumentáciu potrebnú pre zápis do registra v zákonom stanovenom termíne do 31. mája 2018. SAV sa domáha spätnej registrácie k 1. júlu 2018, zároveň však uzavrela zmluvu s firmou SOFTIP na zatvorenie starých účtovných kníh, otvorenie nových a zostavenie vstupných súvah až 12.júla 2018 (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3544848&l=sk). V júli teda spoločnosti nemohli zistiť, či sú v predĺžení. Pritom sú povinní sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, najmä stav svojho majetku a záväzkov. V pokyne Predsedníctva SAV pre organizácie z 23. júla sa uvádza, že na spustení nových databáz sa intenzívne pracuje. Predpokladaný najskorší termín je koniec júla - začiatok augusta (spoločnosť SOFTIP mala v júli celozávodnú dovolenku, čiže pracovali v obmedzenom režime). Spätnou registráciou bez znalosti týchto údajov by sa ústavy mohli ocitnúť v situácii, že ako novovzniknuté vvi sú už od vzniku v úpadku. Spätná registrácia by pre ne bola v tomto prípade likvidačná. Údaje o ekonomickom stave vzniknutých spoločností sú nezistiteľné a spätnou registráciou od 1.júla môžu byť niektoré z ústavov v situácií, že v termíne 31.7. mali na seba podať návrh na konkurz. Spätná registrácia je teda v rozpore s konaním o odbornej starostlivosti, ktoré ukladá zákon. Preto ministerstvo v snahe čo najskôr riešiť vzniknutú situáciu stále ponúkalo a ponúka SAV registráciu podľa § 3 až 5 zákona o v.v.i., ktorý schválila aj NRSR 19. 6. 2018. Návrh však musí podať SAV. Ministerstvo stále zdôrazňuje, že nátlakovými akciami ani protestami nie je možné vynucovať porušovanie zákona. Spätná registrácia nie je možná, pokiaľ SAV nechce využiť registráciu podľa § 3 až 5 zákona. Musia ďalej rokovať a preukázať svoju ekonomickú situáciu. Registrácia spoločností v predĺžení by bola v rozpore so zákonom. Ministerstvo školstva nemôže byť tlačené do takéhoto konania. TASR informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. siv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu