Oznámenie:Kandidátov na členov Rady ÚVO verejne vypočuje komisia už na budúci...

9. augusta 2018 10:58
Oznámenie: Kandidátov na členov Rady ÚVO verejne vypočuje komisia už na budúci týždeň V utorok 14. augusta sa od 09.00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Osem kandidátov, ktorí splnili podmienky výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO, v súlade s uznesením vlády SR č. 296 zo 14. júna 2017 verejne vypočuje odborná hodnotiaca komisia. Jej členmi sú okrem zástupcov ÚVO či Úradu vlády SR a ZMOSu aj zástupca SAV, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, protikorupčnej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Na verejnom vypočutí sa zúčastnia títo kandidáti: Daša Poláková, Ľubomír Gašparík, Július Kováč, Silvia Ébrey Krakovská, Ľubica Rodinová, Miroslava Mužíková, Svetlana Gavorová a Andrej Holák. Úrad vlády SR zverejní mená komisiou odporučených kandidátov na schválenie vládou SR po ukončení verejného vypočutia a jeho vyhodnotení odbornou hodnotiacou komisiou. Dvaja noví členovia Rady ÚVO po ich schválení vládou SR nahradia dvoch doterajších členov, ktorým k 27. septembru 2018 končí funkčné obdobie v Rade ÚVO. Mená všetkých kandidátov, ich životopisy a projekty sú zverejnené na: http://www.vlada.gov.sk/kandidati-na-clena-rady-uradu-pre-verejne-obstaravanie/ . Účasť verejnosti a médií je voľný. Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227 TASR o tom dnes informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu