Vyjadrenie: Stanovisko MŠVVaŠ SR k SAV

3. augusta 2018 15:07
Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerka školstva Martina Lubyová odpovedala na predmetný list týkajúci sa podpory zahraničných akadémií SAV obratom po doručení do kancelárie. Ocenila záujem o transformáciu a vyjadrila rešpekt nad ich podporou SAV. Uviedla tiež, že ministerstvo plne súhlasí s názorom, že transformácia by mala byt vykonaná v súlade so zákonom 243/2017. NRSR v tomto smere už schválila novelu zákona o SAV, ktorá nenadobudla účinnosť, ale po opätovnom prerokovaní v NRSR očakávame, že bude cesta transformácie SAV v súlade so zákonom 243/2017 opätovne potvrdená. SAV sa už v súčasnosti môže podľa uvedeného zákona registrovať, nakoľko zákon je platný a SAV túto možnosť ešte nevyužila. Ministerstvo školstva, ministerstvo financií, úrad vlády a ďalšie relevantne orgány sú pripravené SAV v tomto poskytnúť plnú súčinnosť. Ministerka školstva taktiež predsedníčku Akadémie vied ČR poprosila, aby túto informáciu tlmočila aj ďalším zainteresovaným akadémiám vied. TASR informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu