Vyjadrenie: MZ SR: Pilierom oddlženia je transparentnosť a efektívnosť, prvá ...

3. augusta 2018 14:09
Vyjadrenie: MZ SR: Pilierom oddlženia je transparentnosť a efektívnosť, prvá fáza oddlženia skončila Bratislava 3. augusta (TASR) - Prvá etapa oddlžovania je úspešne za nami. Na istine sa vďaka elektronickej aukcii podarilo ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie milióny vďaka vzdaniu sa dodávateľov ich príslušenstva k pohľadávkam. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a dodávatelia z prvej etapy oddlženia už majú peniaze na účte. Jasné pravidlá Koncepcia oddlžovania v porovnaní s predchádzajúcimi typmi oddlžení má presné pravidlá a podmienky pre nemocnice. Oddlženie je rozdelené na jednotlivé etapy, nevyhnutnou podmienkou sú ozdravné plány a dozorné orgány, ktoré majú kontrolné funkcie. "Základnými princípmi oddlženia sú transparentnosť, teda rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých a na strane veriteľa dobrovoľnosť," uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Na úhradu záväzkov budú použité zdroje zo štátnych finančných aktív, spolu najviac 585 miliónov eur. V prvej etape, ktorá už skončila, bola oddlžovaná suma 338 miliónov eur. Objem peňazí zahŕňa tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. "Aktuálne pripravujeme druhú etapu, ktorá sa začne po odsúhlasení ozdravných plánov nemocníc, termín ich dodania je do 15.augusta. Následne sa budú plány vyhodnocovať," povedal Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR. "Dodanie ozdravných plánov nemocnicami a ich schválenie zo strany ministerstva je podmienka ich zapojenia sa do druhej etapy oddlžovania nemocníc," vysvetlil Jozef Ráž. "Oddlženie sme nastavili tak, aby nemocnice mali jasné podmienky a ich zainteresovanosť na systéme oddlžovania bola aktívna," povedala šéfka rezortu zdravotníctva A. Kalavská. V zmysle koncepcie oddlženia sa plánuje zrealizovať ešte následne tretia etapa. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc. TASR informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu