Správna rada TASR

Správna rada v zákone

Členovia Správnej rady TASR

Ing. Vladimír Masár, predseda JUDr. Boris Chovanec, podpredseda Ing. Peter Alakša, člen Ing. Richard Kvasňovský, člen Doc. PhDr. Ján Sand PhD., člen


Dokumenty 2018


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10


Dokumenty 2017


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2016


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12

Dokumenty 2015


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č. 10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2014


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12
Zápis č. 13


Dokumenty 2013


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11


Dokumenty 2012


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č. 4
Zápis č. 5
Zápis č. 6
Zápis č. 7
Zápis č. 8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11
Zápis č. 12


Dokumenty 2011


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č. 4
Zápis č. 5
Zápis č. 6
Zápis č. 7
Zápis č. 8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11


Dokumenty 2010


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č. 4
Zápis č. 5
Zápis č. 6
Zápis č. 7
Zápis č. 8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11

Dokumenty 2009


Zápisnica č. 1
Zápisnica č. 2
Zápisnica č. 3
Zápisnica č. 4
Zápisnica č. 5
Zápisnica č. 6
Zápisnica č. 7
Zápisnica č. 8
Zápisnica č. 9

Vyhlásenie voľby GR 2009
Rokovací poriadok
Prezentácia kandidáta na funkciu GR TASR - 2009
Oznámenie o zmene termínu zasadnutia Správnej rady TASR
Vyhlásenie voľby Generálneho riaditeľa TASR (publikované 2.12.2013)
Prezentácia kandidáta na funkciu GR TASR - 2014 (formát .pdf) (formát .pez)
Prezentácia kandidáta na funkciu GR TASR - 2017
Projekt kandidáta na funkciu GR TASR - 2017Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu