OTS: Udelenie ceny Fóra bezdrôtových inovácií SVFuA získava cenu Technológia roka

TASR, 5. decembra 2017 12:20

Mníchov 5. decembra (TASR-OTS)(PRNewswire) - Fórum bezdrôtových inovácií na Konferencii Fóra bezdrôtových inovácií o komunikačných technológiách a softvérovo definovaných rádiových systémoch (WinnComm 2017) oznámilo víťazov svojich každoročných ocenení. SVFuA, softvérovo definovaný rádiový systém (SDR) pre spoločné a kombinované operácie, ktorý bol vyvinutý pre nemeckú spolkovú armádu (Bundeswehr) získal ocenenie Technológia roka. Tento systém podporuje cieľ Fóra bezdrôtových inovácií, a to umožniť koaličnú spoluprácu. Spoločnosť Rohde & Schwarz, hlavný partner projektu SVFuA, uľahčuje tento prístup svojím vývojovým prostredím pre tvar vlny.

Ocenenie Technológia roka sa udeľuje jednotlivcom alebo organizáciám, ktorých vyberú členovia fóra za prelomový produkt alebo technológiu v oblasti softvérovo definovaného alebo kognitívneho rádia.

Cieľom projektu SVFuA bolo vyvinúť pre nemecké spolkové ozbrojené sily systém softvérovo definovaného rádia (SDR) pre spoločné a kombinované operácie. Projekt bol úspešne dokončený v júni roka 2016. V júni roka 2017, po mnohých rokoch spoločného vývoja podpísal Spolkový úrad pre vybavenie Bundeswehru, informačné technológie a podporu v službe (BAAINBw) zmluvu so spoločnosťou Rohde & Schwarz o obstaraní projektu SVFuA. SVFuA poskytuje nemeckým ozbrojeným silám všetky nástroje potrebné na vytváranie a najmä ochranu priority informácií. Ďalej tiež zabezpečuje rozhrania so spojencami počas spoločných misií a na kolektívnu obranu.

Bosco Novak, výkonný viceprezident divízie bezpečnej komunikácie spoločnosti Rohde & Schwarz, povedal, „Je nám cťou, že sme od Fóra bezdrôtových inovácií, organizácie odborníkov, ktorí sa venujú technologickým inováciám v odvetví komunikácie po celom svete, získali za náš priekopnícky úspech toto uznanie. Sme hrdí na to, že podporujeme nemecké ozbrojené sily pomocou systému SVFuA, ktorý poskytuje bezpečnú, interoperabilnú a najmodernejšiu taktickú komunikáciu.“

Rádiová platforma aj tvary vĺn sú certifikované v súlade s normou Software Communications Architecture (SCA) verzia 2.2.2, ktorú schvaľuje Fórum bezdrôtových inovácií. Certifikáty o zhode s normou SCA boli vydané Technickým centrom nemeckých spolkových ozbrojených síl pre informačné technológie a elektroniku (WTD 81). WTD 81 je prvé európske skúšobné laboratórium, ktoré vydáva certifikáty SCA a SVFuA je prvé európske SDR, ktoré certifikát SCA získalo. SVFuA je tiež prvý európsky systém SDR založený na norme SCA, ktorý úspešne prenáša tvary vĺn tretích strán a prvý celosvetový rádiový systém, ktorý súčasne chráni práva duševného vlastníctva platformy aj dodávateľov vĺn. Spoločnosť Rohde & Schwarz ako hlavný partner projektu SVFuA uľahčuje tento prístup svojím vývojovým prostredím pre tvar vlny. Nemecký spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť (BSI) uviedol, že systém sa dá certifikovať až po úroveň národnej klasifikácie TAJNÉ (GEHEIM). To je zásadným predpokladom pre certifikáciu NATO až po stupeň klasifikácie NATO SECRET. Ako trojkanálový rádiový systém SVFuA podporuje niekoľko nezávislých úrovní zabezpečenia (MILS). Celkovo systém SVFuA podporuje cieľ Fóra bezdrôtových inovácií, a síce umožniť koaličnú interoperabilitu.

Zdroj: Rohde & Schwarz

Kontakt:

press@rohde-schwarz.com

+49(0)89-4129-0

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

her

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu