OTS: World Religion News: Prečo bola založená ďalšia medzicirkevná rada a čo...

TASR, 7. novembra 2017 14:56

World Religion News: Prečo bola založená ďalšia medzicirkevná rada a čo dosiahla?

Santa Monica 7. novembra (TASR/OTS/PRNewswire) - V článku zverejnenom 2. novembra 2017 James Wilson, riaditeľ Rada pre obchod medzi EÚ a Ukrajinou (EU Ukraine Business Council), vysvetľuje, že celoukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií (AUCCRO) bola založená v roku 1996 s cieľom "zjednotiť úsilie cirkví a náboženských organizácií, duchovne obrodiť Ukrajinu, koordinovať dialóg medzi cirkvami, navrhovať regulačné akty o otázkach štátno-konfesionálnych vzťahov a realizovať charitatívne podujatia."

(Fotografia: http://mma.prnewswire.com/media/597725/World_Religion_News_Infographi c.jpg )

Preto sa autor pýta, prečo bola 26. januára 2017 založená celoukrajinská rada náboženských združení (AUCRA) s podobnými cieľmi, pričom konštatuje, že všetky vierovyznania, ktoré sa pridali, sú v ukrajinskom náboženskom priestore dlhoročnými, avšak menej významnými skupinami. Profesor A. Sagan, podpredseda Ukrajinskej asociácie náboženských učencov (UARS), ktoré je pridružené k združeniu AUCRA, uviedol: "Potenciál mnohých náboženských združení, ktoré na Ukrajine existujú ešte treba dosiahnuť a efektívnejšie využiť. Medzitým však tieto organizácie majú významné schopnosti pre rozvoj Ukrajiny na poli vytvárania medzinárodných prepojení." Podľa teoretika združenia AUCRA, L. Filipovicha, je jej hlavnou odlišnosťou od AUCCRO otvorenosť a dodržiavanie postmodernistických hodnôt Euromajdanu.

Pán Wilson ďalej tvrdí, že zástupcovia väčších náboženských vierovyznaní v krajine pravdepodobne neodpovedia na výzvu združenia AUCRA napriek sprostredkovaniu cez UARS, pretože zostávajú oddaní poslaniu združenia AUCCRO dokázať úradom, že veriaci sú významnou súčasťou spoločnosti. Preto si väčšie náboženské skupiny pokus združenia AUCRA upriamiť pozornosť na svoje aktivity nepodmanil.

Pán Wilson poznamenáva, že doterajšie výsledky stretnutí AUCRA sú pozoruhodné, keďže rozhodnutia, ktoré boli prijaté, nevyvolávajú veľké nádeje ohľadom príspevku združenia AUCRA k rozvoju medzinárodných vzťahov, sociálnej a charitatívnej sféry na Ukrajine.

Autor uvádza, že cieľom AUCRA je zvýšiť úlohu liberálnych náboženských menšín podporou ich ideológie vo verejnej sfére s cieľom posilniť postmajdanskú rétoriku. Preto skutočnosť, že AUCRA je tvorená dôležitými osobnosťami z predchádzajúcich prezidentských úradov naznačuje, že združenie si dobre uvedomuje politický rozsah a dôsledky zasahovania do vopred stanoveného systému sociálnych hodnôt a že sa účelne pokúša transformovať náboženský priestor bez žiadosti či schválenia štátnymi orgánmi.

Úplné znenie článku nájdete tu: http://www.worldreligionnews.com/religion-news/reason-another-ukraini an-inter-religious-council-established-achieve

Zdroj: World Religion News

Email: worldreligionnewscom@gmail.com, Telefón: +1-480-624-2599, Fax: +1-480-624-2598

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

TASR/OTS svi

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu